Stimati Turisti,

EXPLORE TRANSFAGARASAN prin firma specializata in servicii turistice SC GREEN STATION 07 SRL administreaza toate datele personale primite pe parcursul utilizarii paginilor web în conformitate cu dispozitiile legislatiei în vigoare privind protectia datelor personale si difuzarea datelor de interes public.

Din data de 25.05.2018, a devenit aplicabil Regulamentul 2016/679 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date.

Aceasta politica are drept scop informarea unitara a oricarei persoane fizice ale carei date cu caracter personal sunt prelucrate de catre EXPLORE TRANSFAGARASAN prin firma /societatea specializata in servicii turistice SC GREEN STATION 07 SRL si se aplica urmatoarelor persoane, denumite generic „Persoane vizate”:

1. Scop

Aceasta politica are drept scop informarea unitara a oricarei persoane fizice ale carei date cu caracter personal sunt prelucrate de catre EXPLORE TRANSFAGARASAN prin firma / societatea specializata in servicii turistice SC GREEN STATION 07 SRL si se aplica urmatoarelor persoane, denumite generic „Persoane vizate”:

– Clientul (chiar si dupa incetarea relatiei contractuale), potentiali clienti, persoane cu care EXPLORE TRANSFAGARASAN prin firma/societatea specializata in servicii turistice GREEN STATION 07 SRL deruleaza tranzactii, reprezentantii legali sau conventionali ai Clientului;

– Persoanele de contact, reprezentantii legali sau conventionali, colaboratorii, angajatii si/sau persoanele fizice desemnate de catre un Client (chiar si dupa incetarea relatiei contractuale) al EXPLORE TRANSFAGARASAN prin firma/societatea specializata in servicii turistice SC GREEN STATION 07 SRL.

– Persoanele de contact, reprezentantii legali sau conventionali, colaboratorii, angajatii si/sau ale persoanele fizice desemnate de catre un partener contractual al EXPLORE TRANSFAGARASAN prin firma/societatea specializata in servicii turistice SC GREEN STATION 07 SRL;

– Angajatii SC GREEN STATION 07 SRL;

-Vizitatori ai site-ului EXPLORE TRANSFAGARASAN;

 Definitii relevante in contextul protectiei datelor cu caracter personal
Date cu caracter personal = orice informatie privind o persoana fizica identificata sau identificabila;

O persoana fizica identificabila este o persoana care poate fi identificata, direct sau indirect, in special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un numar de identificare, date de localizare, un identificator on-line, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identitatii sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale;

Prelucrarea datelor cu caracter personal = orice operatiune sau set de operatiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fara utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi: colectarea, inregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea ori modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, dezvaluirea catre terti prin transmitere, diseminare sau in orice alt mod, alaturarea ori combinarea, blocarea/restrictionarea, stergerea sau distrugerea;

Dreptul la informare = dreptul persoanei vizate de a fi informata cu privire la identitatea si datele de contact ale operatorului si ale Responsabilului cu protectia datelor, scopurile in care se face prelucrarea datelor, categoriile de date cu caracter personal vizate, destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor, existenta drepturilor prevazute de legislatia privind protectia datelor cu caracter personal pentru persoana vizata si conditiile in care pot fi exercitate;
Dreptul de acces la date = dreptul persoanei vizate de a obtine de la operatorul de date la cerere si in mod gratuit, confirmarea faptului ca datele cu caracter personal care o vizeaza, sunt sau nu prelucrate de catre acesta;

Dreptul la rectificare = dreptul persoanei vizate de a obtine, la cerere si in mod gratuit, rectificarea datelor inexacte care o privesc, precum si completarea datelor incomplete;

Dreptul la stergerea datelor („dreptul de a fi uitat”) = dreptul persoanei vizate de a obtine, la cerere si in mod gratuit, in masura in care sunt indeplinite conditiile prevazute de lege, stergerea datelor cu caracter personal care privesc acea persoana;

Dreptul la restrictionarea prelucrarii = dreptul persoanei vizate de a obtine, la cerere si in mod gratuit, in masura in care sunt indeplinite conditiile prevazute de lege, marcarea datelor cu caracter personal stocate, cu scopul de a limita prelucrarea ulterioara a acestora;

Dreptul la portabilitatea datelor = dreptul persoanei vizate de a primi, la cerere si in mod gratuit, datele cu caracter personal intr-o modalitate structurata, folosita in mod obisnuit si intr-un format usor de citit, precum si dreptul ca aceste date sa fie transmise de catre EXPLORE TRANSFAGARASAN prin intermediul firmei/societatii specializate in servicii turistice SC GREEN STATION 07 SRL catre alt operator de date, in masura in care sunt indeplinite conditiile prevazute de lege;

Dreptul la opozitie = dreptul persoanei vizate de a se opune in orice moment, din motive intemeiate si legitime legate de situatia sa particulara, ca datele cu caracter personal care o vizeaza sa faca obiectul unei prelucrari, in masura in care sunt indeplinite conditiile prevazute de lege;

Dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale = dreptul persoanei vizate de a cere si de a obtine retragerea, anularea sau reevaluarea oricarei decizii bazate exclusiv pe prelucrari efectuate prin mijloace automate (incluzand crearea de profiluri) care produce efecte juridice in privinta persoanei vizate sau o afecteaza in mod similar intr-o masura semnificativa;

Dreptul de a se adresa justitiei sau Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal = dreptul persoanei vizate de a se adresa cu plangere Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal, respectiv de a se adresa justitiei pentru apararea oricaror drepturi garantate de legislatia aplicabila in domeniul protectiei datelor cu caracter personal, care au fost incalcate.

2. Informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal ale persoanelor vizate

Client persoana fizica

Informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal ale Clientului (chiar si dupa incetarea relatiei contractuale), potentialilor clienti, ale persoanelor cu care EXPLORE TRANSFAGARASAN prin firma/societatea specializata in servicii turistice SC GREEN STATION 07 SRL deruleaza tranzactii ocazionale(comenzi), reprezentantilor legali sau conventionali ai Clientului, precum si membrilor familiilor acestora (daca este cazul) in vederea prestarii serviciilor comerciale, EXPLORE TRANSFAGARASAN  prin firma/societatea specializata in servicii turistice SC GREEN STATION 07 SRL prelucreaza date cu caracter personal, in conformitate cu prevederile legale aplicabile in domeniul protectiei datelor cu caracter personal respectiv Regulamentul General privind Protectia Datelor nr. 679/2016;

Categorii ale persoanelor fizice vizate

Datele cu caracter personal care sunt prelucrate de catre EXPLORE TRANSFAGARASAN prin firma/societatea specializata in servicii turistice SC GREEN STATION 07 SRL apartin urmatoarelor categorii de persoane vizate: Clientul (chiar si dupa incetarea relatiei contractuale), reprezentantii legali sau conventionali ai acestuia (denumiti impreuna in mod generic, in cele ce urmeaza, „Persoane vizate”).

2.1. In anumite situatii, in vederea indeplinirii scopurilor de prelucrare mentionate in prezentul document, EXPLORE TRANSFAGARASAN prin firma/societatea specializata in servicii turistice SC GREEN STATION 07 SRL poate sa prelucreze date cu caracter personal apartinand anumitor categorii de Persoane Vizate (de exemplu, Beneficiarii reali) fara a beneficia insa de modalitatea practica de a asigura in mod direct informarea acestor categorii de persoane. In acest context este responsabilitatea Clientului sa informeze persoanele in cauza cu privire la prelucrarea datelor lor cu caracter personal si sa obtina consimtamantul acestora privind prelucrarea datelor, in masura in care este necesar, in vederea indeplinirii conditiilor prevazute de lege.

2.1.2. Scopurile prelucrarii datelor caracter personal

EXPLORE TRANSFAGARASAN prin firma/societatea specializata in servicii turistice SC GREEN STATION 07 SRL prelucreaza date cu caracter personal pentru urmatoarele scopuri, dupa cum urmeaza:

2.1.3. In vederea indeplinirii obligatiilor legale, EXPLORE prin firma/societatea specializata in servicii turistice SC GREEN STATION 07 SRL prelucreaza datele cu caracter personal pentru: executarea si imbunatatirea serviciilor comerciale oferite prin preluarea in aplicatiile informatice ale Societatii a datelor din actul de identitate, conform cerintelor legale aplicabile; cunoasterea clientelei; gestiunea administrativ-financiara; gestionarea conflictelor de interese; gestionarea controalelor efectuate de autoritati; pentru desfășurarea relației contractuale dintre dumneavoastră şi EXPLORE TRANSFAGARASAN prin firma/societatea specializata in servicii turistice SC GREEN STATION 07 SRL, respectiv pentru preluarea, validarea, expedierea şi facturarea comenzii plasate pe Site, informarea dumneavoastră asupra stării comenzii, a informatiilor despre pachetul turistic achizitionat sau a urmatoarelor pachete turistice care ar putea fi de interes pentru dumneavoastra etc.; pastrarea, depozitarea (premergatoare arhivarii) si arhivarea documentelor;implementarea masurilor de securitate a datelor cu caracter personal. Pentru indeplinirea scopurilor anterior mentionate, EXPLORE TRANSFAGARASAN prin firma/societatea specializata in servicii turistice SC GREEN STATION 07 SRL se va baza, in masura in care este necesar, si pe interesul sau legitim in desfasurarea obiectului sau de activitate.

2.1.4. In vederea incheierii si executarii contractului dintre Client si EXPLORE TRANSFAGARASAN   prin firma/societatea specializata in servicii turistice SC GREEN STATION 07 SRL, aceasta prelucreaza datele cu caracter personal pentru: derularea si gestionarea relatiei contractuale(comenzii) cu Clientul, in vederea furnizarii produselor si serviciilor; derularea in bune conditii a tranzactiilor comerciale; efectuarea sau procesarea operatiunilor de plati; gestionarea calitatii datelor; constatarea, exercitarea sau apararea unor drepturi ale EXPLORE TRANSFAGARASAN prin firma/societatea specializata in servicii turistice SC GREEN STATION 07 SRL in instanta; gestionarea reclamatiilor si sesizarilor primite cu privire la produsele si/sau serviciile contractate.

2.1.5. In vederea indeplinirii intereselor legitime ale EXPLORE TRANSFAGARASAN prin firma/societatea specializata in servicii turistice SC GREEN STATION 07 SRL, in contextul desfasurarii obiectului sau de activitate. Societatea prelucreaza datele cu caracter personal pentru: imbunatatirea produselor si serviciilor furnizate, segmentarea clientilor; reclama, marketing simplu si publicitate; statistica; gestionarea reclamatiilor si sesizarilor ce nu vizeaza produsele si/sau servicile contractate de catre persoana vizata.

2.1.6. In baza consimtamantului exprimat de catre Persoana vizata cu ocazia deschiderii relatiei de afaceri sau in alte situatii, dupa caz, pentru urmatoarele scopuri:
marketing direct, prin comunicarea de informatii si/sau oferte personalizate cu privire la produse, servicii si activitati ale EXPLORE TRANSFAGARASAN  prin firma/societatea specializata in servicii turistice SC GREEN STATION 07 SRL si/sau ale partenerilor acesteia, precum si efectuarea de catre EXPLORE TRANSFAGARASAN prin firma/societatea specializata in servicii turistice SC GREEN STATION 07 SRL direct sau prin partenerii contractuali ai acesteia, a studiilor de marketing cu privire la produsele, serviciile si activitatile actuale si/sau viitoare ale EXPLORE TRANSFAGARASAN prin firma/societatea specializata in servicii turistice SC GREEN STATION 07 SRL si/sau ale partenerilor acesteia; generarea de oferte si comunicari personalizate, prin utilizarea unor tehnici informatice care implica un proces decizional automatizat (incluzand crearea de profiluri) si care pot produce efecte juridice asupra persoanei vizate sau care o pot afecta in mod similar intr-o masura semnificativa. In acest scop, pentru a transmite oferte personalizate cat mai apropiate de interesele persoanei vizate, EXPLORE TRANSFAGARASAN prin firma/societatea specializata in servicii turistice SC GREEN STATION 07 SRL va prelucra toate sau numai o parte din datele furnizate de catre client direct in contextul relatiei contractuale cu Societatea, datele pe care le furnizeaza partenerii contractuali ai Societatii, precum si date ce rezulta din operatiunile de plata. Tehnicile informatice/algoritmii folositi permit EXPLORE prin firma/societatea specializata in servicii turistice SC GREEN STATION 07 SRL sa identifice preferintele in ceea ce priveste unele dintre categoriile de produse si servicii interesante pentru client. In urma preferintelor astfel conturate si a altor detalii care rezulta din comportamentul avut in contextul relatiei contractuale, EXPLORE TRANSFAGARASAN   prin firma/societatea specializata in servicii turistice SC GREEN STATION 07 SRL va aduce in atentia clientului oferte axate in special pe categoriile de produse si servicii care pot fi de interes pentru acesta. Prelucrarea datelor in acest scop prezinta beneficiul de a mi se pune la dispozitie oferte cat mai adaptate nevoilor si intereselor mele. De asemenea, tinand cont de faptul ca EXPLORE TRANSFAGARASAN   prin firma/societatea specializata in servicii turistice SC GREEN STATION 07 SRL isi doreste sa ofere oferte personalizate, in functie de preferintele si interesele manifestate ale fiecarui turist in parte, am luat cunostinta ca este posibil ca ofertele vizand produse si servicii pentru care nu mi-am manifestat anterior interesul sa nu imi fie aduse la cunostinta.Consimtamantul exprimat cu privire la activitatile de prelucrare de mai sus poate fi retras in orice moment, fara a afecta legalitatea activitatilor de prelucrare efectuate inaintea retragerii.

2.1.7. In vederea indeplinirii scopurilor de prelucrare mentionate mai sus, EXPLORE TRANSFAGARASAN prin firma/societatea specializata in servicii turistice SC GREEN STATION 07 SRL prelucreaza datele cu caracter personal care ii sunt furnizate in mod direct, precum si datele pe care EXPLORE TRANSFAGARASAN prin firma/societatea specializata in servicii turistice SC GREEN STATION 07 SRL le genereaza pe baza acestora, respectiv: date de tranzactionare, informatii ce rezulta din neconformitatile semnalate de catre orice persoana. Refuzul de a furniza datele cu caracter personal poate determina imposibilitatea furnizarii serviciilor comerciale si/sau a indeplinirii celorlalte scopuri de prelucrare ale Societatii.

2.1.8. Dezvaluirea datelor cu caracter personal

Pentru indeplinirea scopurilor de prelucrare, EXPLORE TRANSFAGARASAN   prin firma/societatea specializata in servicii turistice SC GREEN STATION 07 SRL poate dezvalui datele cu caracter personal catre urmatoarele categorii de destinatari: Persoana vizata, reprezentantii legali sau conventionali ai Persoanei vizate, reprezentantii EXPLORE TRANSFAGARASAN prin firma/societatea specializata in servicii turistice SC GREEN STATION 07 SRL, alte persoane fizice sau juridice care prelucreaza datele personale in numele EXPLORE TRANSFAGARASAN prin firma/societatea specializata in servicii turistice SC GREEN STATION 07 SRL, parteneri contractuali/ imputerniciti ai EXPLORE TRANSFAGARASAN prin firma/societatea specializata in servicii turistice SC GREEN STATION 07 SRL in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal, autoritatea judecatoreasca, autoritati publice centrale, autoritati publice locale, furnizorii de servicii si bunuri, organizatii profesionale.

2.1.9. Durata prelucrarii

In vederea realizarii scopurilor de prelucrare mentionate, EXPLORE TRANSFAGARASAN prin firma/societatea specializata in servicii turistice SC GREEN STATION 07 SRL va prelucra datele cu caracter personal pe durata indeplinirii serviciilor comerciale, precum si ulterior, atunci cand exista o necesitate de afaceri legitima pentru a proceda astfel (de exemplu, pentru a va furniza informatiile solicitate sau pentru a ne respecta obligatiile legale, fiscale sau contabile). Este posibil ca, in urma indeplinirii termenelor legale de arhivare, EXPLORE TRANSFAGARASAN   prin firma/societatea specializata in servicii turistice GREEN STATION 07 SRL sa dispuna anonimizarea datelor, lipsindu-le astfel de caracterul personal si sa continue prelucrarea datelor anonime pentru scopuri statistice.

2.1.10. Transferul datelor cu caracter personal

In prezent, EXPLORE TRANSFAGARASAN prin firma/societatea specializata in servicii turistice SC GREEN STATION 07 SRL nu transfera date cu caracter personal in afara Romaniei, in state din cadrul UE sau in afara UE. In vederea indeplinirii scopurilor mai sus-mentionate este posibil ca in viitor EXPLORE TRANSFAGARASAN prin firma/societatea specializata in servicii turistice SC GREEN STATION 07 SRL sa transfere anumite categorii de date. Pentru transferurile in afara UE, EXPLORE TRANSFAGARASAN prin firma/societatea specializata in servicii turistice SC GREEN STATION 07 SRL isi va intemeia transferul datelor cu caracter personal pe baza clauzelor contractuale standard adoptate la nivelul Comisiei Europene sau alte garantii recunoscute de lege. Lista statelor unde vor fi tranferate datele va fi afisata(actualizata) pe siteul EXPLORE TRANSFAGARASAN la prezenta sectiune.

2.1.11. Drepturile persoanelor fizice vizate

Persoanele vizate beneficiaza de urmatoarele drepturi in contextul prelucrarii datelor cu caracter personal: dreptul la informare, dreptul de acces la date, dreptul  la rectificare, dreptul la stergerea datelor („dreptul de a fi uitat”), dreptul la restrictionarea prelucrarii, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul la opozitie, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale automate, si dreptul de a se adresa Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal sau instantelor competente, in masura in care persoana vizata considera necesar.

2.1.12. Este posibil ca, in urma solicitarii de stergere a datelor, Societatea sa anonimizeze aceste date (lipsindu-le astfel de caracterul personal) si sa continue in aceste conditii prelucrarea pentru scopuri statistice.

2.1.13. Pentru detalii suplimentare cu privire la activitatile de prelucrare efectuate de catre EXPLORE TRANSFAGARASAN, precum si cu privire la drepturile de care beneficiati in acest context, va rugam sa ne transmiteti solicitarea printr-un e-mail catre EXPLORE TRANSFAGARASAN in acest sens, la urmatoarea adresa – transfagarasantours@gmail.com.

2.1.14. Informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal ale Clientului (chiar si dupa incetarea relatiei contractuale), potentialilor clienti, ale reprezentantilor legali sau conventionali ai Clientului, Beneficiarilor reali, precum si membrii familiilor acestora(daca este cazul).

2.2. Client persoana juridica

Informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal ale persoanelor de contact, reprezentantilor legali sau conventionali, colaboratorilor, angajatilor si/sau persoanelor fizice desemnate de catre un Client Persoana Juridica (chiar si dupa incetarea relatiei contractuale) al EXPLORE TRANSFAGARASAN prin firma/societatea specializata in servicii turistice SC GREEN STATION 07 SRL.

2.3 Relatia EXPLORE TRANSFAGARASAN prin firma/societatea specializata in servicii turistice SC GREEN STATION 07 SRL – parteneri contractuali (furnizori de bunuri/servicii)

Informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal ale persoanelor de contact, reprezentantilor legali sau conventionali, ale colaboratorilor, ale angajatilor si/sau ale altor persoane fizice desemnate de catre un partener contractual al EXPLORE TRANSFAGARASAN prin firma/societatea specializata in servicii turistice SC GREEN STATION 07 SRL.

In masura in care oricare partener contractual al EXPLORE TRANSFAGARASAN prin firma/societatea specializata in servicii turistice SC GREEN STATION 07 SRL dezvaluie Datele cu Caracter Personal ale persoanelor de contact desemnate de catre acesta, ale reprezentantilor legali sau conventionali, ale colaboratorilor, ale angajatilor si/sau ale altor persoane fizice catre EXPLORE TRANSFAGARASAN pentru sau in legatura cu incheierea si/sau executarea unui Contract, avand in vedere faptul ca EXPLORE TRANSFAGARASAN nu beneficiaza de modalitatea practica de a asigura in mod direct informarea acestor categorii de persoane, partenerul contractual al EXPLORE TRANSFAGARASAN prin firma/societatea specializata in servicii turistice SC GREEN STATION 07 SRL are obligatia sa informeze aceste persoane cu privire la Prelucrarea Datelor cu Caracter Personal, utilizand in acest sens textul de informare:

Furnizorul va lua masuri pentru ca aceasta dezvaluire sa se faca conform oricaror cerinte aplicabile, inclusiv cele privind informarea si obtinerea consimtamantului persoanelor vizate, daca e cazul, astfel incat Clientul sa poata prelucra Datele cu Caracter Personal pentru scopurile prevazute in Contract, fara sa mai indeplineasca vreo formalitate. Furnizorul va respecta instructiunile ce pot fi trimise periodic de catre Client in scris, in format electronic sau pe hartie, cu privire la informatiile ce trebuie furnizate respectivelor persoane fizice in scopul indeplinirii prevederilor prezentei clauze.

Informare privind Protectia datelor cu caracter personal

2.3.1. EXPLORE TRANSFAGARASAN prin firma/societatea specializata in servicii turistice SC GREEN STATION 07 SRL prelucreaza datele dumneavoastra cu caracter personal, in conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 679/2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date, precum si conform legislatiei subsecvente in domeniu.

2.3.1.2. Categorii de persoane fizice vizate

Datele cu caracter personal care sunt prelucrate de catre EXPLORE TRANSFAGARASAN prin firma/societatea specializata in servicii turistice SC GREEN STATION 07 SRL apartin urmatoarelor categorii de persoane vizate: persoanele de contact desemnate de catre partenerul contractual al EXPLORE TRANSFAGARASAN, reprezentantii legali sau conventionali ai partenerului contractual al EXPLORE TRANSFAGARASAN, colaboratorii, angajatii si/sau alte categorii de persoane fizice ale caror date sunt divulgate EXPLORE TRANSFAGARASAN prin firma/societatea specializata in servicii turistice SC GREEN STATION 07 SRL de catre partenerul contractual al acesteia, daca e cazul (denumiti in mod generic, in cele ce urmeaza, „Persoane vizate”). Aceste date cu caracter personal sunt incluse in documentele transmise catre EXPLORE TRANSFAGARASAN prin firma/societatea specializata in servicii turistice SC GREEN STATION 07 SRL la initierea relatiilor contractuale cu partenerul contractual sau pe parcursul derularii acestora.

2.3.1.3. Temeiurile si scopurile pentru care EXPLORE TRANSFAGARASAN prin firma/societatea specializata in servicii turistice SC GREEN STATION 07 SRL prelucreaza datele cu caracter personal

2.3.1.3.1. Indeplinirea obligatiilor legale ale EXPLORE TRANSFAGARASAN  prin firma/societatea specializata in servicii turistice SC GREEN STATION 07 SRL in contextul derularii relatiilor contractuale:  gestiune administrativ-financiara; pastrarea/depozitarea (premergatoare arhivarii) si arhivarea documentelor; realizarea de audituri si investigatii interne; gestionarea controalelor efectuate de autoritati; asigurarea securitatii in incintele EXPLORE TRANSFAGARASAN prin firma/societatea specializata in servicii turistice SC GREEN STATION 07 SRL; implementarea masurilor de securitate a datelor cu caracter personal (inclusiv prin realizarea de copii de siguranta); alte obligatii legale aplicabile in functie de natura relatiei contractuale si/sau calitatea dumneavoastra). Pentru ideplinirea scopurilor anterior mentionate, EXPLORE TRANSFAGARASAN prin firma/societatea specializata in servicii turistice SC GREEN STATION 07 SRL se va baza, in masura in care este necesar, si pe intersul sau legitim in desfasurarea obiectului sau de activitate.

2.3.1.3.2. Incheierea si desfasurarea contractului incheiat intre EXPLORE TRANSFAGARASAN prin firma/societatea specializata in servicii turistice SC GREEN STATION 07 SRL si partenerul sau contractual prin raportare la specificul relatiei contractuale;

2.3.1.3.3. Indeplinirea intereselor legitime ale EXPLORE TRANSFAGARASAN prin firma/societatea specializata in servicii turistice SC GREEN STATION 07 SRL, in contextul desfasurarii obiectului de activitate si pentru gestionarea reclamatiilor.

2.3.1.4. Categoriile de date cu caracter personal

In vederea indeplinirii scopurilor de prelucrare mentionate mai sus, EXPLORE TRANSFAGARASAN   prin firma/societatea specializata in servicii turistice SC GREEN STATION 07 SRL prelucreaza datele pe care ni le furnizati in mod direct, datele furnizate de catre partenerul contractual al EXPLORE TRANSFAGARASAN prin firma/societatea specializata in servicii turistice SC GREEN STATION 07 SRL in vederea incheierii si executarii contractului incheiat (incluzand, dar fara limitare la acestea: nume, prenume, adresa de e-mail, numar de telefon), precum si date pe care EXPLORE TRANSFAGARASAN prin firma/societatea specializata in servicii turistice SC GREEN STATION 07 SRL le genereaza pe baza acestora, respectiv: informatii ce rezulta din neconformitatile semnalate de catre orice persoana, date rezultate din utilizarea aplicatiilor puse la dispozitie de catre EXPLORE TRANSFAGARASAN prin firma/societatea specializata in servicii turistice SC GREEN STATION 07 SRL (daca este cazul).

2.3.1.5. Categoriile de destinatari

In contextul indeplinirii scopurilor de prelucrare mentionate mai sus, EXPLORE TRANSFAGARASAN prin firma/societatea specializata in servicii turistice SC GREEN STATION 07 SRL poate sa dezvaluie datele dumneavoastra cu caracter personal catre urmatoarele categorii de destinatari: dumneavoastra, in masura in care va exercitati dreptul de acces de care beneficiati conform legislatiei aplicabile in materie, institutii/autoritati publice locale / centrale, imputernicitilor (entitati care asista EXPLORE TRANSFAGARASAN prin firma/societatea specializata in servicii turistice SC GREEN STATION 07 SRL in activitatile de prelucrare) si/sau partenerilor contractuali.

2.3.1.6. Durata prelucrarii. Destinatia ulterioara a datelor cu caracter personal

Datele dumneavoastra cu caracter personal vor fi prelucrate de catre EXPLORE TRANSFAGARASAN prin firma/societatea specializata in servicii turistice SC GREEN STATION 07 SRL pe durata executarii contractului, precum si ulterior in vederea indeplinirii obligatiilor legale ale Societatii, inclusiv obligatiile de arhivare. Dupa indeplinirea duratelor de arhivare, Societatea poate anonimiza datele, lipsindu-le astfel de caracterul personal, pentru a efectua in continuare diverse prelucrari statistice.

2.3.1.7. Transferul datelor cu caracter personal in strainatate

In prezent, EXPLORE TRANSFAGARASAN prin firma/societatea specializata in servicii turistice SC GREEN STATION 07 SRL nu transfera date cu caracter personal in afara Romaniei, in state din cadrul UE cat si in afara UE.

2.3.1.8. Drepturile dumneavoastra in contextul activitatilor de prelucrare

Dumneavoastra beneficiati, in conditiile prevazute de legislatia in domeniul prelucrarii datelor cu caracter personal, de urmatoarele drepturi: dreptul la informare; dreptul de acces la date; dreptul la rectificare; dreptul la stergerea datelor („dreptul de a fi uitat”), in masura in care sunt indeplinite conditiile prevazute de lege; dreptul la restrictionarea prelucrarii (incepand din 25 mai 2018); dreptul la portabilitatea datelor (incepand din 25 mai 2018); dreptul la opozitie; dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale automate; si dreptul de a va adresa Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal sau instantelor competente, in masura in care considerati necesar.

2.3.1.9. Este posibil ca, in urma solicitarii de stergere a datelor, EXPLORE TRANSFAGARASAN   prin firma/societatea specializata in servicii turistice SC GREEN STATION 07 SRL sa anonimizeze aceste date (lipsindu-le astfel de caracterul personal) si sa continue in aceste conditii prelucrarea pentru scopuri statistice.

2.3.1.10. Pentru mai multe detalii cu privire la activitatile de prelucrare efectuate de catre EXPLORE TRANSFAGARASAN prin firma/societatea specializata in servicii turistice SC GREEN STATION 07 SRL, precum si cu privire la drepturile de care beneficiati in acest context, va puteti adresa EXPLORE TRANSFAGARASAN prin firma/societatea specializata in servicii turistice SC GREEN STATION 07 SRL si ne puteti transmite solicitarea printr-un e-mail catre Societate in acest sens, la urmatoarea adresa e-mail: transfagarasantours@gmail.com

2.4. Relatia EXPLORE TRANSFAGARASAN prin firma/societatea specializata in servicii turistice SC GREEN STATION 07 SRL – angajati

Informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal ale angajatilor EXPLORE TRANSFAGARASAN prin firma/societatea specializata in servicii turistice SC GREEN STATION 07 SRL, in calitatea sa de operator de date, colecteaza si prelucreaza datele cu caracter personal ale angajatilor sai, date care sunt furnizate in mod direct sau care pot rezulta in mod indirect, in cursul derularii relatiei de munca.

In notiunea de angajati sunt incluse persoanele care au incheiate contracte de munca (indiferent de tipul contractului – pe durata determinata sau nedeterminata, part-time etc., care au incheiate contracte de mandat sau contracte de colaborare cu EXPLORE TRANSFAGARASAN prin firma/societatea specializata in servicii turistice SC GREEN STATION 07 SRL.

2.4.1. EXPLORE TRANSFAGARASAN prin firma/societatea specializata in servicii turistice SC GREEN STATION 07 SRL prelucreaza datele cu caracter personal ale angajatilor sai pentru urmatoarele scopuri:

a. in vederea incheierii si executarii contractului, pentru urmatoarele scopuri: recrutare,    scopuri generale de resurse umane, in vederea desfasurarii relatiilor de munca/mandat/colaborare; training; evaluarea performantelor; verificarea modului de conformare cu politicile si reglementarile interne; salarizare, acordarea de bonusuri; gestionarea costurilor si bugetelor de resurse umane; gestionarea beneficiilor acordate in concordanta cu atributiilor din fisa postului.


b. in vederea indeplinirii obligatiilor legale, pentru urmatoarele scopuri: conformarea cu obligatiile specifice de dreptul muncii (inclusiv, dar fara a se limita la sanatatea si securitatea in munca) privind administrarea resurselor umane; arhivare; analiza pre-angajare a reputatiei si integritatii candidatilor, in vederea conformarii cu regulile prudentiale aplicabile; administrarea conflictelor de interese care ar putea fi generate de activitatile extra-profesionale; audit intern; asigurarea permanenta a conditiilor tehnice si organizatorice necesare pentru desfasurarea activitatii si monitorizarea disciplinei in desfasurarea atributiilor angajatilor/colaboratorilor EXPLORE TRANSFAGARASAN prin firma/societatea specializata in servicii turistice SC GREEN STATION 07 SRL , monitorizarea resurselor si echipamentelor IT si de telecomunicatii puse la dispozitia angajatilor precum si asigurarea securitatii sistemelor informatice (inclusiv prin realizarea de copii de siguranta).

c. in vederea indeplinirii intereselor legitime ale EXPLORE TRANSFAGARASAN prin firma/societatea specializata in servicii turistice SC GREEN STATION 07 SRL, pentru urmatorul scop: evenimente interne si evidentiere pozitiva/promovare in cadrul Societatii;

d. in temeiul consimtamantului exprimat de catre angajatul/colaboratorul EXPLORE TRANSFAGARASAN prin firma/societatea specializata in servicii turistice SC GREEN STATION 07 SRL , pentru urmatorul scop: testarea functionalitatilor noi ale produselor EXPLORE TRANSFAGARASAN prin firma/societatea specializata in servicii turistice SC GREEN STATION 07 SRL inainte ca aceastea sa fie facute disponibile pe piata.

2.4.2. Categorii de date cu caracter personal

EXPLORE TRANSFAGARASAN prin firma/societatea specializata in servicii turistice SC GREEN STATION 07 SRL colecteaza si prelucreaza urmatoarele categorii de date cu caracter personal: nume, prenume, sex, data si locul nasterii, cetatenie, semnatura, telefon, e-mail, adresa, profesie, loc de munca, formare profesionala – diplome – studii, date privind istoricul angajarilor, functie, directie, departament, ID utilizator, marca, imagine, serie si numar buletin/pasaport, cod numeric personal, date privind starea de sanatate, date privind cazierul judiciar, date privind sanctiuni disciplinare, date cu caracter personal care pot rezulta in cursul cercetarilor disciplinare, precum si orice alte categorii de date pe care angajatii EXPLORE TRANSFAGARASAN prin firma/societatea specializata in servicii turistice SC GREEN STATION 07 SRL ni le furnizeaza in mod direct.

2.4.3. Dezvaluirea datelor cu caracter personal

In vederea indeplinirii scopurilor mai sus-mentionate, EXPLORE TRANSFAGARASAN prin firma/societatea specializata in servicii turistice SC GREEN STATION 07 SRL poate dezvalui datele cu caracter personal ale angajatilor catre urmatoarele categorii de destinatari: parteneri contractuali, imputerniciti, autoritati publice centrale/locale, furnizori de servicii medicale, precum si angajatilor in cazul primirii unei solicitari in baza dreptului de acces.

2.4.4. Furnizarea datelor cu caracter personal

Furnizarea datelor cu caracter personal de catre angajati poate fi o obligatie contractuala sau o obligatie necesara pentru incheierea unui contract si este necesara pentru in vederea gestionarii raporturilor de munca/mandat/colaborare, precum si pentru indeplinirea obligatiilor legale ce revin EXPLORE TRANSFAGARASAN prin firma/societatea specializata in servicii turistice SC GREEN STATION 07 SRL in calitate de angajator. Refuzul furnizarii acestor date poate atrage imposibilitatea gestionarii relatiei de munca/mandat/colaborare si a indeplinirii obligatiilor mentionate.
 
2.4.5.   Durata prelucrarii

Datele cu caracter personal sunt stocate de catre EXPLORE TRANSFAGARASAN prin firma/societatea specializata in servicii turistice SC GREEN STATION 07 SRL in vederea prelucrarii lor pe durata derularii relatiei de munca/mandat/colaborare si ulterior, in conformitate cu cerintele legale aplicabile, inclusiv, dar fara limitare la, cerintele din materia arhivarii.
 
2.4.6.   Transferul datelor cu caracter personal

In prezent, EXPLORE TRANSFAGARASAN prin firma/societatea specializata in servicii turistice SC GREEN STATION 07 SRL nu transfera date cu caracter personal in afara Romaniei, in state din cadrul UE cat si in afara UE

2.4.7.   Drepturile persoanelor vizate

Drepturile de care beneficiaza angajatii in contextul prelucrarii datelor cu caracter personal

In contextul prelucrarii datelor cu caracter personal, angajatii EXPLORE TRANSFAGARASAN   prin firma/societatea specializata in servicii turistice GREEN STATION 07 SRL beneficiaza de urmatoarele drepturi:

– dreptul la informare, respectiv dreptul de a primi detalii privind activitatile de prelucrare efectuate de catre EXPLORE TRANSFAGARASAN prin firma/societatea specializata in servicii turistice SC GREEN STATION 07 SRL, conform celor descrise in prezentul document;
– dreptul de acces la date, respectiv dreptul de a obtine confirmarea din partea EXPLORE TRANSFAGARASAN prin firma/societatea specializata in servicii turistice SC GREEN STATION 07 SRL cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, precum si detalii privind activitatile de prelucrare;
– dreptul la rectificare, respectiv dreptul de a obtine rectificarea de catre EXPLORE TRANSFAGARASAN prin firma/societatea specializata in servicii turistice SC GREEN STATION 07 SRL a datelor inexacte, precum si completarea datelor incomplete;
– dreptul la stergerea datelor („dreptul de a fi uitat”), in masura in care sunt indeplinite conditiile prevazute de lege – este posibil ca, in urma solicitarii de stergere a datelor, EXPLORE TRANSFAGARASAN prin firma/societatea specializata in servicii turistice SC GREEN STATION 07 SRL sa anonimizeze aceste date (lipsindu-le astfel de caracterul personal) si sa continue in aceste conditii prelucrarea pentru scopuri statistice;
– dreptul la restrictionarea prelucrarii in masura in care sunt indeplinite conditiile prevazute de lege;
– dreptul la portabilitatea datelor, respectiv (i) dreptul de a primi datele cu caracter personal intr-o modalitate structurata, folosita in mod obisnuit si intr-un format usor de citit, precum si (ii) dreptul ca aceste date sa fie transmise de catre EXPLORE TRANSFAGARASAN prin firma/societatea specializata in servicii turistice SC GREEN STATION 07 SRL catre alt operator de date, in masura in care sunt indeplinite conditiile prevazute de lege;
– dreptul la opozitie – in ceea ce priveste activitatile de prelucrare efectuate pentru scopuri de marketing direct, inclusiv activitatile de profilare, dreptul de opozitie se poate exercita in orice moment, prin transmiterea unei solicitari catre Directia Resurse Umane;
– dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale automate, respectiv dreptul de a nu fi subiectul unei decizii luate numai pe baza unor activitati de prelucrare automate si
– dreptul de a se adresa Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal sau instantelor competente, in masura in care considerati necesar.
Pentru mai multe informatii privind modul de exercitare a drepturilor mai sus-mentionate, angajatii se pot adresa Responsabilului privind protectia datelor prin transmiterea unui e-mail la adresa: transfagarasantours@gmail.com

2.5.Relatia EXPLORE TRANSFAGARASAN prin firma/societatea specializata in servicii turistice SC GREEN STATION 07 SRL – candidati care doresc sa ocupe posturi in cadrul Societatii

Informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal ale candidatilor care doresc sa ocupe posturi in cadrul EXPLORE TRANSFAGARASAN prin firma/societatea specializata in servicii turistice SC GREEN STATION 07 SRL.

In vederea preluarii si gestionarii candidaturii unei persoane, EXPLORE TRANSFAGARASAN prin firma/societatea specializata in servicii turistice SC GREEN STATION 07 SRL prelucreaza date cu caracter personal in temeiul demersurilor necesare inaintea incheierii contractului de munca / de colaborare (fara ca aceasta sa insemne o promisiune din partea EXPLORE TRANSFAGARASAN prin firma/societatea specializata in servicii turistice SC GREEN STATION 07 SRL in acest sens) sau in temeiul interesului sau legitim in contextul desfasurarii obiectului de activitate, dupa caz, si in conditiile prevazute de Regulamentul General privind Protectia Datelor nr. 679/2016, precum si in conformitate cu cerintele legislatiei subsecvente in materie.

Datele cu caracter personal care sunt prelucrate de catre EXPLORE TRANSFAGARASAN prin firma/societatea specializata in servicii turistice SC GREEN STATION 07 SRL apartin vizitatorilor paginii de internet, indiferent daca au sau nu calitatea de client, care sunt interesati sa aplice pentru un post in cadrul EXPLORE TRANSFAGARASAN prin firma/societatea specializata in servicii turistice SC GREEN STATION 07 SRL sau persoanelor care transmit datele de CV sau participa la interviuri organizate de Societate, „persoane vizate”.

In vederea indeplinirii scopurilor de prelucrare mentionate mai sus, EXPLORE TRANSFAGARASAN   prin firma/societatea specializata in servicii turistice SC GREEN STATION 07 SRL prelucreaza datele cu caracter personal care ii sunt furnizate in mod direct, precum si datele pe care le genereaza pe baza acestora, respectiv: cod candidat, rezultate chestionar personalitate, rezultate teste tehnice, informatii ce rezulta din neconformitatile semnalate de catre orice persoana.
Pentru a raspunde mesajelor primite, in vederea aplicarii pentru o pozitie disponibila, nu este necesara prelucrarea datelor cu caracter personal avand o functie de identificare de aplicabilitate generala precum: codul numeric personal, numarul si seria actului de identitate, numarul pasaportului etc. si, prin urmare, EXPLORE TRANSFAGARASAN prin firma/societatea specializata in servicii turistice SC GREEN STATION 07 SRL nu solicita astfel de date, prin urmare candidatii nu vor transmite mesaje continand astfel de date si nu vor anexa copii ale actelor de identitate mesajelor transmise catre EXPLORE TRANSFAGARASAN prin firma/societatea specializata in servicii turistice SC GREEN STATION 07 SRL .

In vederea realizarii scopurilor de prelucrare mentionate mai sus, EXPLORE TRANSFAGARASAN   prin firma/societatea specializata in servicii turistice SC GREEN STATION 07 SRL pastreaza datele cu caracter personal colectate de la persoanele vizate atunci cand exista o necesitate de afaceri legitima pentru a proceda astfel (de exemplu, pentru a furniza informatiile solicitate sau pentru a respecta obligatiile legale, fiscale sau contabile). Este posibil ca, in urma indeplinirii termenelor legale de arhivare, EXPLORE TRANSFAGARASAN prin firma/societatea specializata in servicii turistice SC GREEN STATION 07 SRL sa dispuna anonimizarea datelor, lipsindu-le astfel de caracterul personal si sa continue prelucrarea datelor anonime pentru scopuri statistice.

In prezent, in vederea indeplinirii scopurilor mai sus-mentionate este posibil ca EXPLORE TRANSFAGARASAN prin firma/societatea specializata in servicii turistice SC GREEN STATION 07 SRL sa transfere anumite categorii de date cu caracter personal catre urmatoarele categorii de destinatari: dumneavoastra, in masura in care va exercitati dreptul de acces de care beneficiati conform legislatiei aplicabile in materie, reprezentantii EXPLORE TRANSFAGARASAN prin firma/societatea specializata in servicii turistice SC GREEN STATION 07 SRL , alte persoane fizice sau juridice care prelucreaza datele personale in numele sau impreuna cu EXPLORE TRANSFAGARASAN prin firma/societatea specializata in servicii turistice SC GREEN STATION 07 SRL , partenerii contractuali ai EXPLORE TRANSFAGARASAN prin firma/societatea specializata in servicii turistice SC GREEN STATION 07 SRL , imputerniciti ai EXPLORE TRANSFAGARASAN prin firma/societatea specializata in servicii turistice SC GREEN STATION 07 SRL in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal, autoritatile publice locale/centrale, in masura in care este necesar;

EXPLORE TRANSFAGARASAN prin firma/societatea specializata in servicii turistice SC GREEN STATION 07 SRL respecta drepturile pe care legislatia aplicabila in domeniul protectiei datelor cu caracter personal le confera Persoanei vizate, respectiv dreptul la informare, dreptul de acces la date, dreptul la rectificare, dreptul la stergerea datelor („dreptul de a fi uitat”), dreptul la restrictionarea prelucrarii, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul de opozitie la prelucrarea datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale automate, dreptul de a se adresa Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal sau instantelor competente, precum si modalitatile de exercitare ale acestora in masura in care considerati necesar.
Drepturile mai sus mentionate pot fi exercitate prin transmiterea unei cereri scrise, datate si semnate, la sediul EXPLORE TRANSFAGARASAN prin firma/societatea specializata in servicii turistice SC GREEN STATION 07 SRL sau prin transmiterea unui e-mail catre Societate, la urmatoarea adresa de e-mail: transfagarasantours@gmail.com

Pentru detalii suplimentare cu privire la activitatile de prelucrare efectuate de catre EXPLORE TRANSFAGARASAN, precum si cu privire la drepturile persoanei vizate, persoanele vizate se pot adresa printr-o cerere (pe suport hartie/in format electronic, prin e-mail) catre: transfagarasantours@gmail.com

3. Politica de tip cookie a EXPLORE TRANSFAGARASAN poate fi accesata aici

4. Confidentialitatea datelor

Confidentialitatea datelor cu caracter personal si conformarea cu normele legale aplicabile in domeniu reprezinta una dintre preocuparile principale ale EXPLORE TRANSFAGARASAN prin firma/societatea specializata in servicii turistice SC GREEN STATION 07 SRL, urmarindu-se in permanenta asigurarea securitatii datelor si respectarea cerintelor in materie.

In consecinta, confidentialitatea si securitatea datelor cu caracter personal reprezinta una dintre preocuparile principale ale EXPLORE TRANSFAGARASAN prin firma/societatea specializata in servicii turistice SC GREEN STATION 07 SRL si, pentru acest motiv, toate datele cu caracter personal sunt prelucrate in concordanta cu dispozitiile legale aplicabile in domeniul protectiei datelor. Monitorizarea conformarii cu aceste cerinte este asigurata inclusiv de catre Responsabilul cu protectia datelor desemnat la EXPLORE TRANSFAGARASAN prin firma/societatea specializata in servicii turistice SC GREEN STATION 07 SRL , care poate fi contactat la adresa contact: transfagarasantours@gmail.com 
Este posibil ca angajatii EXPLORE TRANSFAGARASAN prin firma/societatea specializata in servicii turistice SC GREEN STATION 07 SRL , in indeplinirea atributiilor de zi cu zi, sa prelucreze date apartinand clientilor persoane fizice, reprezentantilor legali sau conventionali ai clientilor persoane juridice si ai prestatorilor de servicii/utilitati cu care EXPLORE TRANSFAGARASAN prin firma/societatea specializata in servicii turistice SC GREEN STATION 07 SRL a incheiat relatii contractuale, ai beneficiarilor reali, ai imputernicitilor, ai delegatilor, ai actionarilor/asociatilor persoane fizice etc.

Training-urile angajatilor sunt obligatorii, se desfasoara anual, luand in considerare intotdeauna modificarile legislative, precum si cele mai inalte standarde aplicabile in materie. Acestea vizeaza aspecte privind identificarea activitatilor de prelucrare susceptibile sa genereze riscuri pentru persoanele vizate, modul de gestionare a incidentelor de securitate privind datele cu caracter personal, modul de realizare a unei evaluari privind impactul asupra datelor cu caracter personal etc.

Va informam ca EXPLORE TRANSFAGARASAN prin firma/societatea specializata in servicii turistice SC GREEN STATION 07 SRL  utilizeaza serviciile de mesagerie (e-mail) cu componenta cloud computing oferite de Google. Datele personale, pe care dumneavoastra (in calitate de client/ imputernicit/ beneficiar al serviciilor noastre/ partener contractual) ni le furnizati in interactiunea cu noi, pot face obiectul comunicarii noastre interne prin persoanele imputernicite de noi.

Societatea utilizeaza in relatia cu dvs. o singura adresa postala(email) pentru expedierea oricarei corespondente, in legatura cu toate produsele/serviciile contractate. EXPLORE TRANSFAGARASAN   prin firma/societatea specializata in servicii turistice SC GREEN STATION 07 SRL va transmite corespondenta la ultima adresa postala indicata.

Partenerii contractuali ai EXPLORE TRANSFAGARASAN prin firma/societatea specializata in servicii turistice SC GREEN STATION 07 SRL , furnizori de bunuri sau servicii care, in executarea contractului incheiat cu EXPLORE TRANSFAGARASAN prin firma/societatea specializata in servicii turistice SC GREEN STATION 07 SRL pot prelucra date cu caracter personal, se obliga sa respecte dispozitiile relevante ale legislatiei privind protectia datelor cu caracter personal si sa oblige angajatii si/sau alti terti folositi pentru prestarea de servicii la respectarea acestor dispozitii.

In acest context, partenerul contractual garanteaza ca angajatii si/sau alti terti folositi pentru prestarea de Servicii au fost informati si instruiti in masura suficienta cu privire la prevederile legale in domeniul protectiei Datelor cu Caracter Personal, inclusiv dar fara limitare la prevederile legale ale Regulamentului si, dupa caz, ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal si protectia vietii private in sectorul comunicatiilor electronice („Legea nr. 506/2004”), la cerintele minime de securitate a Prelucrarilor de Date cu Caracter Personal, precum si cu privire la caracterul confidential al informatiilor furnizate de catre Client sau pe care ajung sa le cunoasca in decursul desfasurarii relatiilor contractuale si ca acesti angajati si/sau terti s-au obligat apoi in scris la a respecta confidentialitatea Datelor cu Caracter Personal si la pastrarea secretului profesional. In plus, Furnizorul trebuie sa-i instruiasca conform prezentului Contract pe acesti angajati si / sau terti cu privire la faptul ca Datele cu Caracter Personal pot fi Prelucrate numai in scopuri limitate, atat cat este necesar pentru realizarea Serviciilor care fac obiectul Contractului. Obligatia de a proteja Datele cu Caracter Personal ramane valabila pentru Furnizor si dupa incetarea activitatii ce face obiectul Contractului.

De asemenea, partenerul contractual are obligatia sa ia toate masurile tehnice si organizatorice necesare pentru asigurarea protectiei datelor cu caracter personal colectate, stocate, folosite sau prelucrate de el in orice alt mod. In special, are obligatia sa protejeze datele cu caracter personal la care are acces si sistemele de Prelucrare a Datelor cu Caracter Personal pe care le utilizeaza in vederea indeplinirii obligatiilor asumate prin contractul incheiat cu EXPLORE TRANSFAGARASAN prin firma/societatea specializata in servicii turistice SC GREEN STATION 07 SRL impotriva accesului neautorizat, precum si impotriva atacurilor de orice tip ale angajatilor sau tertilor, precum si impotriva distrugerii sau pierderii deliberate sau accidentale a datelor cu caracter personal. partenerul contractual garanteaza ca ulterior se poate verifica si stabili daca si de catre cine au fost introduse, modificate si sterse datele cu caracter personal in / din sistemele de prelucrare a datelor pe care le utilizeaza in vederea indeplinirii obligatiilor asumate prin contract.

EXPLORE TRANSFAGARASAN prin firma/societatea specializata in servicii turistice SC GREEN STATION 07 SRL realizeaza evaluari de impact asupra protectiei datelor in situatiile prevazute de Regulamentul GDPR sau in alte situatii reglementate si publicate de catre autoritatile competente sa interpreteze sau sa aplice legislatia privind protectia datelor cu caracter personal (ANSPDCP sau Comitetul european pentru protectia datelor).

Atunci cand EXPLORE TRANSFAGARASAN prin firma/societatea specializata in servicii turistice SC GREEN STATION 07 SRL initiaza prelucrari de date susceptibile de a genera riscuri ridicate pentru drepturile si libertatile persoanelor vizate, tinand cont de natura, domeniul de aplicare, contextul si scopurile prelucrarii, in special cand se utilizeaza noi tehnologii, va efectua o evaluare de impact asupra protectiei datelor cu caracter personal inaintea prelucrarii.

Contact – Protectia Datelor

In masura in care, pe langa informatiile prezentate mai sus, apreciati ca va sunt necesare clarificari suplimetare ne puteti contacta la adresa de email: transfagarasantours@gmail.com